nerwica

nerwica
nerwica {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIc {{/stl_8}}{{stl_7}}'zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się nadpobudliwością, gwałtownością reakcji na bodźce zewnętrzne, stanami lękowymi, załamaniami nerwowymi, obsesjami, zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów bez ich fizycznego{{/stl_7}}{{stl_7}} uszkodzenia: zwykle wymagające leczenia; neuroza': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nerwica lękowa. Nerwica żołądka. Nabawić się nerwicy. Mieć nerwicę. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • nerwica — ż II, DCMs. nerwicacy; lm D. nerwicaic «zaburzenia czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się wzmożoną jego pobudliwością i nadmierną reaktywnością na negatywne bodźce zewnętrzne» Nerwica lękowa. Cierpieć, chorować na nerwicę …   Słownik języka polskiego

  • zdrowy — 1. Być przy zdrowych zmysłach; być zdrowym na umyśle «być przytomnym, świadomym tego, co się dzieje, być w pełni władz umysłowych»: Pan profesor zaczął szybko mrugać oczami i patrzył na Cisowskiego z nie ukrywanym strachem. – Młodzieńcze! –… …   Słownik frazeologiczny

  • histeria — ż I, DCMs. histeriarii zwykle blm «nerwica objawiająca się m.in. zaburzeniami ruchu, świadomości, zaburzeniami zmysłowymi, nadmiernymi reakcjami lub brakiem reakcji na bodźce z otoczenia, uważana dawniej za chorobę wyłącznie kobiecą; potocznie:… …   Słownik języka polskiego

  • nerwicowy — przym. od nerwica Stany, objawy, reakcje nerwicowe …   Słownik języka polskiego

  • neuroza — ż IV, CMs. neurozazie; lm D. neurozaoz → nerwica ‹n. łac. z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • pourazowy — «powstały wskutek urazu» Zmiany pourazowe w mózgu, w układzie nerwowym. Szok, wstrząs pourazowy. Nerwica pourazowa …   Słownik języka polskiego

  • psychonerwica — ż II, DCMs. psychonerwicacy; lm D. psychonerwicaic «nerwica, zwłaszcza taki jej rodzaj, w którym dominują objawy psychiczne» …   Słownik języka polskiego

  • choroba wieku — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dolegliwości charakterystyczne dla ludzi w określonym wieku, zwykle starczym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cierpiał na chorobę swego wieku, czyli reumatyzm. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kurczowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wywołany przez kurcz, objawiający się kurczami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nerwica kurczowa. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nerwicowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. nerwica: Stany, objawy nerwicowe. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”